SmartField Kick-off - Danmark som fyrtårn inden for reduktion af lattergas-udledning fra landbruget

Publiceret 29 maj 2024 | Nyhed

 


Publiceret 29 maj 2024 | Sheena R. Rasmussen

Den 27. maj afholdte SmartField kick-off-møde i Middelfart for at markere opstarten på det 5-årige initiativ. Tilstede var projektpartnere fra Teknologisk Institut, Land-CRAFT, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og SEGES Innovation, foruden repræsentanter fra Klimaministeriet, Fødevareministeriet og Novo Nordisk Fonden. Dagen gav deltagerne lejlighed til at mødes på tværs af organisationer og diskutere det fremtidige samarbejde.

På mødet blev deltagerne præsenteret for den overordnede vision og mission for SmartField. Projektets omfang blev grundigt gennemgået med fokus på arbejdsplanen, roller og tilgængelige ressourcer. Desuden blev de enkelte arbejdspakker præsenteret og en mini-workshop med fokus på risikoanalyse med gennemført. 

Under mødet blev startskuddet for projektet givet og projektdeltagere påbegynder dermed deres individuelle arbejdsopgaver. Indledningsvis drejer det sig om design, planlægning og opstilling af målestationer til kvantitative målinger af lattergasemission fra landbrugsarealer. Derudover etableres en database og tilhørende infrastruktur til opbevaring af måledata, som skal udgøre grundlaget for udvikling af proces-baserede matematiske modeller. Slutteligt påbegyndes opbygning af ”Science Policy Practice Forum” - et centralt forum i SmartField, der vil spille en afgørende rolle i samarbejdet med nationale og internationale interessenter inkl. landmænd, myndigheder og politikere for ultimativt at nå projektmålet om en betydelig reduktion af lattergasemission fra dansk landbrug. 

Hermed igangsættes aktiviteterne der skal etablere Danmark som EU's grønne fyrtårn inden for reduktion af lattergas-udledning fra landbruget.