Om os

SmartField initiativet støtter evidensbaseret løsninger til et bæredygtigt landbrug og har til formål at fremskynde afprøvning, validering og implementering af teknologier og tiltag, der kan reducere udledningen af lattergas (N2O) fra landbruget. SmartField vil derudover bidrage til en forbedret opgørelsesmetode af N2O emissioner både på bedriftsniveau og nationalt niveau.

SmartField er et tværorganisatorisk forskningsprojekt med deltagelse af partnere og interessenter fra universiteter, GTS-institutter, landbrugets innovationscentre, tænketanke, myndigheder og landbruget.