Konsortium

SmartField består af et unikt konsortium med de førende partnere inden for bl.a. måling af N2O, modellering, validering, implementering af landbrugsteknologer, samt beslutningstagere. De finansierede partnere er Teknologisk Institut, Land-CRAFT Pioneer Center, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Colorado State University og SEGES Innovation. 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil via Landbrugsstyrelsen være involveret som ikke-finansierede observerende partnere, der muliggør videns udveksling og datadeling. 

Teknologisk Institut er projektleder på SmartField, som er støttet af Novo Nordisk Fonden.